Regionálne centrum v Košiciach nesmelo chýbať v predvečer sviatku Európskej únie v priestore oficiálnej európskej dediny na Kasárenskom námestí v Košiciach. Piatok 5. mája 2023 patril v Košiciach všetkému čo sa diania a života obyvateľov EÚ dotýka. Oficiálny program v kine Úsmev bol podporený prítomnosťou zástupcov rôznych európskych inštitúcií, europoslancov a prizvaných významných hostí.  

Tím Regionálneho centra Košice v koordinácii s kolegami z ministerskej centrály pre návštevníkov podujatia pripravil aktivity a hry na prezentačnom stánku s cieľom priblížiť prácu ministerstva, ale aj pozitívne príklady projektov podporených z európskych zdrojov v regióne.  

Milé i zložité otázky malých i veľkých návštevníkov podujatia ostali zodpovedané, program nabitý informáciami z prvej ruky veríme našiel v publiku pozitívnu odozvu a my sme sa v poobedňajších hodinách lúčili plní inšpirácie, pozitívnych dojmov a motivácie v ďalšej práci za lepšie Slovensko.