Výzva na návrat morálky a čestnosti do podnikania, ale aj do všetkých sfér spoločnosti, vízie a stratégie podnikateľského sektora v regióne, ako aj ciele a aktivity na rok 2023. Nielen o tom diskutovali 1. marca v Košiciach podnikatelia na Valnom zhromaždení Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). 

Medzi priority Košickej regionálnej komory SOPK patrí aj účinná pomoc podnikateľským subjektom uplatniť sa v náročných trhových podmienkach Európskej únie. Činnosť Košickej regionálnej komory SOPK tak okrem spolupráce s obchodnými a priemyselnými komorami v zahraničí zahŕňa aj prípravu a realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov EU. K tejto téme vystúpil vedúci Regionálneho centra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (RC MIRRI SR) v Košiciach Mgr. Ladislav Ontko. Ocenil aj prepájania podnikateľského sektora so štátnou správou a samosprávou, ako dôležitý model podpory regiónu. Vzájomnou spoluprácou SOPK a RC MIRRI SR v rámci kraja bude možné nájsť a pripraviť pre Program Slovensko viacero zmysluplných projektov v oblasti malého a stredného podnikania. Výzvou pre nové programové obdobie bude aj podpora inovácií. Krátky pozdrav prítomným predniesol aj primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček.