V priestoroch regionálneho centra v Nitre sa stretli odborníci z celého kraja. Cieľom stretnutia bolo vytvorenie odbornej pracovnej skupiny Zdravotno-sociálne služby, ktorá má napomôcť k zlepšeniu zdravotnej dostupnosti a zvýšenie kvality života v regióne. Spolu so zástupcami RC MIRRI SR hľadali priority a spôsoby podpory projektových zámerov.

Pri okrúhlom stole sa v priestoroch nitrianskeho regionálneho centra stretli zástupcovia samosprávy, Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja, Úradu vlády Slovenskej Republiky NIKA (Národná implementačná a koordinačná autorita), s odborníkmi v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb. Analyzovali potreby a možností v oblasti poskytovania zdravotno-sociálnych služieb, sieťovania a prepojenia relevantných inštitúcií. Zároveň hľadali spôsoby podpory regionálnych projektov pre zvýšenie kvality života obyvateľov regiónu. 

Vedúca regionálneho centra v Nitre Rozália Židziková v tejto súvislosti predstavila  harmonogram plánovaných výziev na rok 2023 a možnosti podpory z rôznych dotačných schém a grantov 

Na stretnutí boli definované priority pre zdravotníctvo. V rámci programu boli účastníkom predstavené strategické dokumenty, tiež návrhy projektových zámerov pre  oblasť zdravotníctva a sociálnych služieb. 

Závery okrúhleho stola predstavujú Komunitné plány starostlivosti o zdravie pre vybrané mikroregióny NSK, Koncepciu starostlivosti o zdravie, ako i zásobník tzv.  „bezpečných projektov“. Pracovné stretnutie odbornej skupiny prinieslo živú diskusiu pri kreovaní regionálnych projektových zámerov. Ich implementácia nepochybne prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov celého nitrianskeho regiónu s cieľom spoločne tvoriť lepšie Slovensko.