Čo je a čo už nie je konfliktom záujmov? Hranica je tenká a v prípade samospráv je táto otázka pri čerpaní eurofondov jedna z kľúčových. Zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie a trnavskí regionalisti preto zorganizovali seminár práve na tému konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní pre všetkých zástupcov samospráv v trnavskom kraji, aby v tom mali jasno.  

Problémov súvisiacich s procesom verejného obstarávania sú si vedomí aj zástupcovia miest a obcí Sládkovičovo, Gbely, Štefanov, Horné Orešany, Dojč či Bohdanovce nad Trnavou. V Regionálnom centre zorganizoval tím odborníkov seminár, kde dostali priestor na diskusiu. Na seminári sa podarilo identifikovať konkrétne prípady a ponúknuť budúcim žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko riešenia pri rôznych typoch konfliktu záujmov.  

Vďaka spolupráci viacerých inštitúcií pod jednou strechou tak boli obciam v našom kraji priamo priblížené situácie, kedy vzájomné vzťahy a väzby osôb na strane verejného obstarávateľa a na strane uchádzačov môžu ovplyvniť objektívne a nestranné vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní. Dozvedeli sa, aký je rozdiel medzi skutočným, zdanlivým či potenciálnym konfliktom záujmov. Ale najmä, ako sa im vyvarovať. Čo je vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov, kedy sa používa a čo všetko by malo obsahovať. Náročné témy diskutované ľudsky a zároveň odborne budúcim žiadateľom o NFP v trnavskom kraji. Aj to je cesta k ľahšiemu čerpaniu nových eurofondov pre kvalitnejší život v regiónoch.