Medzinárodná spolupráca bola hlavnou tému uplynulých týždňov v Regionálnom centre Žilina. Regionalisti sa zúčastnili na školeniach programov nadnárodnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko a Interreg Slovensko – Česko na pôde VÚC Žilina.

Programy nadnárodnej spolupráce patria medzi skvelé príležitosti, ako môžu mestá, obce, neziskové organizácie, občianske združenia či podniky získať finančné prostriedky na podporu svojich projektov. Momentálne majú oba programy otvorených viacero výziev, do ktorých je možné sa zapojiť. Témy sa týkajú najmä kultúry, cestovného ruchu, životného prostredia a inštitucionálnej spolupráce.  

Výsledkom programov Interreg sú naozaj zmysluplné projekty – zrekonštruované cesty, obnovené kultúrne pamiatky, náučné chodníky, podujatia, rozhľadne, publikácie a mnohé ďalšie. A s otvorenými výzvami prichádzajú aj nové príležitosti.   

Záujemcovia, ktorí by sa chceli zapojiť do výziev v oboch programoch Interreg, môžu využiť možnosť bezplatných školení, ktoré bude Regionálne centrum v Žiline organizovať vo svojich priestoroch. V rámci programu s Poľskom sa regionalisti v lete venujú Fondu malých projektov, prostredníctvom ktorého je možné financovať menej rozsiahle projekty. V septembri prebehne školenie k programu CZ-SK týkajúce sa aktuálne otvorených výziev.