Žilinský región patrí ekonomicky medzi najvýznamnejšie v SR, o čom svedčí aj skutočnosť, že v roku 2021 sa s 11,2 % podieľal na slovenskom HDP. Vďaka patrí najmä malým a stredným podnikom. Región má taktiež druhý najsilnejší inovatívny potenciál, zameriava sa aj na štvrtú priemyselnú revolúciu – Industry 4.0.  

Aj z tohto dôvodu sa v Sobášnom paláci v Bytči konala 21.3.2023 konferencia „Z regiónov do sveta“, ktorej účelom bolo predstaviť novú ponuku podpory štátu určenú pre malých a stredných podnikateľov, vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie, ale tiež pre mestá a obce.  Cieľom bolo okrem iného v spolupráci s VÚC zvýšiť zapojenie regionálnych malých a stredných podnikov a vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do zahraničných aktivít. 

Hlavným organizátorom bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Štátna tajomníčka Ingrid Brocková sa spolu s predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou zúčastnili na diskusii pri odbornom okrúhlom stole, na ktorom bolo zastúpených viac ako 80 firiem z regiónu. Navštívili Žilinskú univerzitu, ktorá má veľký inovačný a výskumný potenciál v oblasti dopravy s prienikom na zahraničie a viacero dôležitých ekonomických partnerov pôsobiacich v regióne. 

Na tejto dôležitej akcii nesmelo chýbať aj naše Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení nášho Regionálneho centra v Žiline. Ak ste podnikateľ, máte záujem o inovácie, sieťovanie alebo o čerpanie dotácií pre váš podnik, navštívte naše centrum na Poštovej 1 v Žiline. Sme tu pre Vás každý pracovný deň.