Obce a mestá Žilinského samosprávneho kraja dostanú vďaka pomoci a podpore  utečencom z Ukrajiny viac ako 17 miliónov eur. Relevantné samosprávy sa mohli prihlasovať do výzvy, ktorá má objem až 127 miliónov eur. Za účelom úspešného podania žiadosti navštívili viaceré obce i Regionálne centrum Žilina, kde našli všetky potrebné informácie.  

Aj vďaka podpore pracovníkov RC MIRRI SR Žilina patria žiadatelia zo Žilinského samosprávneho kraja medzi najúspešnejšie v čerpaní pomoci určenej na kompenzáciu nákladov v súvislosti s pomocou ľuďom utekajúcim pred vojenskou agresiou na Ukrajine. Výzva bola vyhlásená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v marci tohto roka a trvala do júna.  

Z 213 oprávnených žiadateľov v kraji podalo žiadosť počas prvých dvoch kôl výzvy až 211, čo predstavuje 99 percent. V treťom kole výzvy podali žiadosť aj zvyšné dve obce.  

Za účelom úspešného podania žiadosti navštívili viaceré obce i Regionálne centrum Žilina, kde v rámci školenia získali základné vedomosti o výzve. Zamestnanci  MIRRI SR im poskytli aj praktickú pomoc pri podávaní žiadostí cez elektronický systém a zodpovedali konkrétne otázky. Regionalisti dokonca niektoré obce aj navštívili a podali pomocnú ruku pri podávaní žiadostí priamo u nich.  

V prípade záujmu o konzultáciu k projektom neváhajte navštíviť Regionálne centrum v Žiline, prípadne využite možnosť bezplatných školení na rôzne témy. Prehľad vzdelávacích aktivít, ktoré budú prebiehať v tomto centre, nájdete na stránke Vzdelávacie aktivity regionálnych centier | Eurofondy 2020 (gov.sk).