Partnerské inštitúcie v regionálnom centre

Mgr. Ján Richnavský

vedúci Stáleho pracoviska Košice

mob.: +421 949 015 234

e-mail: jan.richnavsky@uvo.gov.sk