Kontakt

rc.nr@mirri.gov.sk

Ing. Mgr. Rozália Židziková, PhD.

vedúca regionálneho centra

0947 913 861 rozalia.zidzikova@mirri.gov.sk

doc. Ing. Pavol Otepka, PhD.

senior projektový koordinátor

0947 913 862 pavol.otepka@mirri.gov.sk

PhDr. Eva Šuster

senior projektový koordinátor

0948 039 376 eva.suster@mirri.gov.sk

Ing. Viktor Deszat

senior projektový koordinátor

0947 923 937 viktor.deszat@mirri.gov.sk

Ing. Katarína Císarová

senior projektový koordinátor

0948 953 996 katarina.cisarova@mirri.gov.sk

Ing. Filip Olšavský

senior projektový koordinátor

0947 903 308 filip.olsavsky@mirri.gov.sk

Mgr. Antónia Valovičová

odborný asistent
Regionálny koordinátor pre projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“

0948 305 496 antonia.valovicova@mirri.gov.sk

Otváracie hodiny

Pondelok
9:00 – 16:00
Utorok
9:00 – 16:00
Streda
9:00 – 17:00
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
9:00 – 12:00
Obedná prestávka
12:00-12:30

Adresa: Farská 7, 949 01 Nitra
Termín otvorenia: 19.9.2022

Regionálne centrum sídli v centre mesta, v budove Business & Residence na 1.NP, ktorá je ľahko dostupná pešo, autom i hromadnou dopravou. Možnosť dostupného parkovania v blízkosti regionálneho centra.

RC Nitra

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: 0948 039 376


V regionálnom centre Nitra nájdete nasledovné orgány verejnej moci:

  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Ministerstvo životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia
  • Úrad vlády SR – Plán obnovy a odolnosti
  • Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • Úrad pre verejné obstarávanie
  • MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií