Partnerské inštitúcie v regionálnom centre

Ing. Jozef Levický
vedúci stáleho pracoviska
Tel.: +421 949 015 230
E-mail: jozef.levicky@uvo.gov.sk

Mgr. Ivana Malíková

Tel.: +421 949 015 230
E-mail:

ivana.malikova@uvo.gov.sk

Ing. Jaroslav Spaček

Tel.: +421 949 015 232
E-mail:

jaroslav.spacek@uvo.gov.sk


Mgr. Dušan Štefánik
E-mail: dusan.stefanik@vlada.gov.sk


Ing. Viktória Windischová Forro
sekcia riadenia programovania EÚ
odbor programovania a hodnotenia
Tel.: +421 918 819 695
E-mail: viktoria.windischova@employment.gov.sk

Ing. Zina Machničová, PhD.
odborný konzultant RC SE – Nitra
NP Inštitút sociálnej politiky
Tel.: +421 917 991 249
E-mail: zina.machnicova@employment.gov.sk

Mgr. Barbora Štibraná
odborný konzultant RC SE – Nitra
NP Inštitút sociálnej politiky
Tel.: +421 918 959 077
E-mail: barbora.stibrana@employment.gov.sk

Mgr. Miroslav Černay
odborný konzultant RC SE – Nitra
NP Inštitút sociálnej politiky
Tel.: +421 917 991 242
E-mail: miroslav.cernay@employment.gov.sk


Ing. Dana Chlpošová, PhD.
vedúca stáleho pracoviska
Tel.: +421 907 200 034
E-mail: obnovdom-nr@sazp.sk

Ing. Arch. Martina Gogová
E-mail: martina.gogova@sazp.sk

Ing. Ivana Kleimanová
E-mail: ivana.kleimanova@sazp.sk

Ing. Martina Kurimská
E-mail: martina.kurimska@sazp.sk

Ing. Jozef Turček
E-mail: jozef.turcek@sazp.sk