Partnerské inštitúcie v regionálnom centre

Patrik Jedinák
Tel.: +421 907 285 038
E-mail: patrik.jedinak@vlada.gov.sk

Andrea Jandzíková
Tel.: +421 907 719 674
E-mail: andrea.jandzikova@vlada.gov.sk


Mgr. Katarína Hreusová
Tel.: +421 905 868 011
E-mail: katarina.hreusova@uvo.gov.sk

Ing. Darina Kúrňavová
Tel.: +421 949 015 231
E-mail: darina.kurnavova@uvo.gov.sk

E-mail: pracovisko.zilina@uvo.gov.sk