Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Program Slovensko 2021 – 2027

Národné projekty

 

Fond na spravodlivú transformáciu

 

Plán obnovy a odolnosti

Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027


Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Program Slovensko 2021 – 2027

Národné projekty

Fond na spravodlivú transformáciu

Plán obnovy a odolnosti

Interreg Europe 2021 – 2027

Dotácie


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra

Európska výkonná agentúra pre výskum (REA)


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Program Slovensko 2021 – 2027

Národné projekty

Dotácie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Program Slovensko 2021 – 2027

Národné projekty

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Program Slovensko 2021 – 2027


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Program Slovensko 2021 – 2027

 

Plán obnovy a odolnosti


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Program Slovensko 2021 – 2027

Národné projekty

Program LIFE

Environmentálny fond

Operačný program Kvalita životného prostredia


Úrad vlády SR

Program Slovensko 2021 – 2027

 

Plán obnovy a odolnosti


Slovenská inovačná a energetická agentúra

Program Slovensko 2021 – 2027

Národné projekty


Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky