Audiovizuálny fond


Americká ambasáda na Slovensku


Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Rada veľvyslancov V4

Medzinárodný vyšehradský fond


EIT Urban Mobility


Komunitná nadácia Liptov


Výskumná a inovačná autorita


Nadácia Allianz


Nadácia Ekopolis a grantový program spoločnosti SLOVNAFT, a. s.


Nadácia EPH


Nadácia otvorenej spoločnosti


Nadácia Orange


Nadácia Pontis


Nadácia Slovenskej sporiteľne


Nadácia SPP


Nadácia Tatra Banky


Nadácia Tipsport v spolupráci s Centrom pre filantropiu


Nadácia VÚB


 Swiss Re Foundation a Nadácia Pontis a BOOKBRIDGE