1. 6. 2023

Regionálna konferencia organizovaná Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Okruhový Dom Armády (ODA), Posádkový klub, Hviezdoslavova 205, Trenčín


PROGRAM

10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie
Peter Balík, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

10:15 – 12:15 Blok 1 – Príležitosti pre lepší Trenčiansky kraj
• Predstavenie Programu Slovensko 2021 – 2027 a priblíženie harmonogramu plánovaných výziev na rok 2023
• Predstavenie prvých výziev zameraných na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk
• Podpora projektov z Fondu na spravodlivú transformáciu
• Predstavenie výziev z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-CZ
• Predstavenie akčného plánu v oblasti inteligentných miest a regiónov

12:15 – 12:45 Prestávka

12:45 – 14:15 Blok 2 – Podpora pre lepší Trenčiansky kraj
• Integrované územné stratégie
• Regionálne centrá MIRRI SR
• Plán obnovy a odolnosti
• Nový systém kontroly verejného obstarávania

14:30 Ukončenie konferencie


DISKUSIA SLIDO

Pridajte sa na slido.com
#LepsieSlovensko


DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Boli ste s konferenciou spokojní? Odpovedzte na zopár krátkych otázok. Ďakujeme za spätnú väzbu.


UŽITOČNÉ MATERIÁLY

Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko na rok 2023 (PDF, 1.44 MB)

Výzvy na predkladanie projektových žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027

Tvoríme lepšie Slovensko (PDF, 53.1 MB)
Užitočné informácie o eurofondoch a programoch financovaných z EÚ. Brožúra vám poskytne základný prehľad, čo sa z fondov podporí. Nájdete v nej príklady oblastí, ktoré je možné financovať. Inšpirujte sa 10 krokmi na ceste úspešného projektu od nápadu cez realizáciu až po komunikáciu.

MIRRI SR: Naše výsledky pre férové a úspešné Slovensko. Eurofondy – Rozvoj regiónov – Informatizácia 2020 – 2023 (PDF, 17.3 MB)

Regionálne centrá: Poradenstvo a konzultácie k eurofondom a dotáciám “pod jednou strechou” priamo vo vašom regióne (PDF, 8.61 MB)

Prezentácia Trenčín (PDF, 9,6 MB)


Kontakt – Regionálne centrum Trenčín

Adresa: Legionárska 5 (Masaryčky Business Center), 911 01 Trenčín

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: + 421 940 992 307

V regionálnom centre Trenčín nájdete nasledovné orgány verejnej moci:
• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• Ministerstvo životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia
• Úrad vlády SR – Plán obnovy a odolnosti
• Úrad pre verejné obstarávanie
• MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Kontakt:
Odborný konzultant: 0940 636 478
Odborný konzultant: 0948 994 640
Odborný konzultant – vedúci centra: +421 947 992 307
rc.trencin@mirri.gov.sk


 

Logo - financovaný EU
logo Program Slovensko
logo EU EFRR
logo IROP