11. 5. 2023
kongresová sála Aquaparku Trnava (Rybníková 16, Trnava)


PROGRAM

10:00 – 10:30 Otvorenie konferencie
Veronika REMIŠOVÁ, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Jozef VISKUPIČ, predseda Trnavského samosprávneho kraja
Dušan VELIČ, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

10:30 – 12:15 Blok 1 – Príležitosti pre lepší trnavský kraj
V prvom bloku regionálnej konferencie Vám predstavíme Program Slovensko 2021 – 2027, na základe ktorého bude Slovensko čerpať takmer 13 miliárd eur z nového eurofondového balíka. Priblížime harmonogram výziev plánovaných na rok 2023 a bližšie predstavíme prvé výzvy, ktoré budú zamerané na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk. Dozviete sa o akčnom pláne v oblasti inteligentných miest ako aj o programe cezhraničnej spolupráce INTERREG.

12:15 – 12:30 Prestávka

12:30 – 14:00 Blok 2 – Podpora pre lepší trnavský kraj
Blok 2 sa bude venovať podpore z Plánu obnovy a odolnosti, predstavíme Vám aj nový systém kontroly verejného obstarávania, a Integrované územné stratégie. V tomto bloku Vám predstavíme aj fungovanie Regionálnych centier MIRRI SR.

14:00 – 15:00 Obed a ukončenie konferencie


DISKUSIA SLIDO

Pridajte sa na slido.com
#LepsieSlovensko


DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Boli ste s konferenciou spokojní? Odpovedzte na zopár krátkych otázok. Ďakujeme za spätnú väzbu.


UŽITOČNÉ MATERIÁLY

Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko na rok 2023 (PDF, 1.44 MB)

Harmonogram výziev v Programe Interreg Poľsko – Slovensko na rok 2023 (PDF, 172 kB)

Výzvy na predkladanie projektových žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027

Tvoríme lepšie Slovensko (PDF, 53.1 MB)
Užitočné informácie o eurofondoch a programoch financovaných z EÚ. Brožúra vám poskytne základný prehľad, čo sa z fondov podporí. Nájdete v nej príklady oblastí, ktoré je možné financovať. Inšpirujte sa 10 krokmi na ceste úspešného projektu od nápadu cez realizáciu až po komunikáciu.

MIRRI SR: Naše výsledky pre férové a úspešné Slovensko. Eurofondy – Rozvoj regiónov – Informatizácia 2020 – 2023 (PDF, 17.3 MB)

Regionálne centrá: Poradenstvo a konzultácie k eurofondom a dotáciám “pod jednou strechou” priamo vo vašom regióne (PDF, 8.61 MB)

Spoločne rozvíjame pohraničie. Projekty programu Interreg Poľsko – Slovensko (PDF, 76.7 MB)
Brožúra o úspešne realizovaných projektoch v poľsko-slovenskom pohraničí v období 2014-2020

Prezentácia Trnava (PDF, 12,1 MB)


Kontakt – Regionálne centrum Trnava

Adresa: Zavarská č. 11/G, 917 01 Trnava

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: + 421 947 927 403

V regionálnom centre Trnava nájdete nasledovné orgány verejnej moci:
• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
• Ministerstvo životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia
• Úrad pre verejné obstarávanie
• MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií
• Úrad vlády SR – Sekcia Plánu obnovy

Kontakt:
Odborný konzultant: 0948 015 020
Odborný konzultant: 0947 913 864
Odborný konzultant – vedúci centra: +421 947 927 403
rc.tt@mirri.gov.sk


 

Logo - financovaný EU
logo Program Slovensko
logo EU EFRR
logo IROP