Termín prihlásenia sa do umeleckej súťaže ,,Mládež EÚ 2022″a zaslanie umeleckých diel sa predlžuje do 21.10.2022.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky organizuje umeleckú súťaž ,,Mládež EÚ 2022″ pre všetky stredné školy na území Slovenskej republiky. Možnosť prihlásiť sa do súťaže je v termíne od 9.5.2022 do 30.9.2022.

Viac informácií o súťaži a prihlášku nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie:

Prihláška do súťaže „Mládež EÚ 2022“
Štatút súťaže „Mládež EÚ 2022“

Témou súťaže je vytvorenie umeleckého diela, ktoré musí znázorňovať zrealizovaný projekt spolufinancovaný z fondov EÚ alebo novú myšlienku na nový projekt.