Centrum aktívneho starnutia (CAA) je inovatívny projekt Univerzity Komenského v Bratislave a Physiko und Rheumatherapie in St. Pölten, ktorého cieľom je zlepšiť prevenciu a  zdravotný stav seniorov, najmä podporou pohybovej aktivity a špecifickej rehabilitácie. Aktivity majú pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života seniorov a rovnako podporujú sociálnu integráciu starších ľudí v slovensko-rakúskom pohraničí.

V rámci projektu vzniklo nové moderné medicínske centrum v Bratislave, ktoré slúži od roku 2021 slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum. Za tento čas sa na programoch centra zúčastnilo sa už viac ako 1000 seniorov v oboch krajinách.

V rámci sprievodných výskumných opatrení sa spolu so strategickými partnermi skúmajú mechanizmy procesu starnutia a účinky vzdelávania.

V rámci cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce je dôležité podporovať povedomie o pozitívnych účinkoch pohybovej aktivity na kvalitu života a zdravie seniorov u všetkých cieľových skupín v cezhraničnom regióne.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumou 2,7 miliónov EUR cez Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko.