Vláda SR na svojom riadnom zasadnutí dňa 13. marca 2019 schválila vznik Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027. Predsedom tejto rady bude vicepremiér Richard Raši.

Rada vlády SR bude koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády SR pre proces prípravy Partnerskej dohody a operačných programov Slovenska na roky 2021 – 2027. Rada bude tiež riešiť zásadné otázky v oblasti využívania eurofondov po roku 2020 na Slovensku. Jej zriadením sa zároveň napĺňa princíp partnerstva, ktorý je potrebné uplatňovať pri čerpaní eurofondov.

Členmi Rady vlády SR budú jednotliví ministri, ale aj zástupcovia územnej samosprávy, akademickej obce, záujmových združení a ďalších inštitúcií.