Spoločný technický sekretariát (STS) HU – SK – RO – UA so sídlom v Budapešti hľadá programového manažéra pre program cezhraničnej spolupráce ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Pozícia je na plný pracovný úväzok podľa maďarského práva a na dobu neurčitú.

Programový manažér je zodpovedný za prípravu výziev na predkladanie návrhov, hodnotenie návrhov projektov, plynulú realizáciu projektov a za monitorovanie a kontrolu správ o pokroku opisujúcich realizáciu schválených projektov. Je tiež kontaktnou osobou pre žiadateľov a príjemcov projektov, ktorým poskytuje poradenstvo v oblasti administratívnych a obsahových požiadaviek.

Záujemcovia by mali do 28. apríla 2023 predložiť životopis (CV) s fotografiou a motivačný list v anglickom jazyku, ako aj doklad o vzdelaní, odbornej praxi a jazykových znalostiach.

Podrobné úlohy programového manažéra, ako aj kritériá zamestnania, podmienky zamestnania a postup podávania žiadostí sú opísané v anglickom jazyku na stránke programu HUSKROUA: Application deadline is extended for Programme Manager position at the Joint Technical Secretariat in Budapest | HUSKROUA ENI CBC (huskroua-cbc.eu)

Vacancy announcement for the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme Joint Technical Secretariat Programme Manager positions (PDF, 728 kB)