Umelecká súťaž „Mládež EÚ 2022 “

MIRRI SR organizovalo umeleckú súťaž „Mládež EÚ 2022, do ktorej sa mohli zapojiť všetci študenti stredných škôl na území Slovenskej republiky.

Súťažiaci – študenti sa zapojili do súťaže vytvorením umeleckého diela, ktoré znázorňuje už zrealizovaný projekt spolufinancovaný z fondov EÚ alebo zhmotnili svoju myšlienku nového projektu, ktorý by si priali mať.

Vyhodnotenie umeleckej súťaže „Mládež EÚ 2022 “sa uskutočnilo 10.11.2022 o 15:00 hod. v Pistoryho paláci. Po slávnostnom vyhodnotení sa pre verejnosť otvorila vernisáž diel mladých umelcov, ktorá trvala do 15.11.2022.

 

Súťažilo sa v 3 súťažiacich kategóriách:

1., Fotografia (výherné miesta: 1.2.3.)

2., Maľba (výherné miesta: 1.2.3.)

3., Objekt (výherné miesta: 1.2.3)

Študenti boli rozdelení do 2 súťažiacich skupín podľa typu strednej školy:

 1. skupina: stredné odborné školy s umeleckým zameraním
 2. skupina: všetky stredné školy nespadajúce do 1.skupiny stredných škôl

 

Nižšie je uvedené vyhodnotenie súťaže:

 1. súťažná skupina

Fotografia:

 1. Matúš Vyšňovský – V čiernom kotli – Škola umeleckého priemyslu Prešov
 2. Zuzana Lóciová – Na dedine 2022 – Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
 3. Alexander Piršč – Strach o budúcnosť prírody – Škola umeleckého priemyslu Košice

Maľba:

 1. Liliia Kyshko – Spišský hrad – Škola umeleckého priemyslu Prešov
 2. Šimon Kuba- Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa – Škola umeleckého priemyslu Prešov
 3. Lea Kocúrová – Stanica Bardejov – Škola umeleckého priemyslu Prešov

Objekt:

 1. Penčev Ivan – Odev z kombuchy – Spojená škola Tokajícka Bratislava

 

 1. Súťažná skupina

Fotografia:

 1. František Kabát – Svet mojím objektívom- Stredná odborná škola polytechnická, Zlaté Moravce
 2. Kristián Cichý – Nová Zubačka – Stredná priemyselná škola Dopravná Košice
 3. Sebastián Kosa – Vážska cyklomagistrála – Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom

Maľba:

 1. Nina Čendulová – Stará budova lesníckej školy – Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie
 2. Izabela Brombergerová – Cyklotrasa – Gymnázium Michalovce
 3. Dorotka Akantisová – Vodárenské opatrenia v urbanizovanej krajine-Cífer – Gymnázium Bytča
 4. Boglárka Žigová – Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu- Gymnázium Hansa Selyeho s VJM- Komárno

Objekt:

 1. Michal Velčko – 3D model školy – Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov
 2. Zuzana Balogová – Ukrajina mojimi očami – Spojená škola Sečovce
 3. Adriana Elizabeth Benkovičová – Model materskej škôlky v Plaveckom Štvrtku – Gymnázium Malacky
 4. Richard Škripko – Ihrisko s tribúnou –Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov

 

Výherné školy:

 • Škola umeleckého priemyslu Prešov,
 • Gymnázium Malacky,
 • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov