Podľa ministerky investícií Veroniky Remišovej vďaka týmto prostriedkom dostanú ľudia na Slovensku viac príležitostí a lepšie platenú prácu.

Európska komisia zverejnila druhé kolo výziev z priamo riadeného programu Digitálna Európa pre roky 2021- 2027. Ten je v nadchádzajúcich siedmich rokoch jedným z ťahúňov Únie na podporu zavádzania digitálnych riešení vo firmách aj inštitúciách. Slovenským podnikom, ale aj verejným inštitúciám, či samosprávam sa otvorila veľká šanca na financovanie inovatívnych projektov. V druhom kole výziev smeruje podpora vo výške takmer 300 miliónov eur napríklad na rozvoj pokročilých digitálnych zručností, do umelej inteligencie, na podporu blockchainových služieb, či digitálny rozvoj kultúrneho dedičstva.

„Slovenské podniky a inštitúcie majú veľkú šancu získať prostriedky na nasadzovanie inovácií a využívanie pokročilých digitálnych technológií. Práve tie sú zásadným predpokladom pre úspech slovenských firiem na globálnom trhu. Vďaka nim ľudia na Slovensku dostanú viac príležitostí a lepšie platenú prácu. Chcem preto vyzvať všetkých odvážnych inovátorov, aby nabrali sebavedomie a začali viac využívať aj tieto možnosti financovania svojich projektov,“ povedala vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová.

Európska komisia vyhlásila koncom februára druhú vlnu výziev, tentokrát v hodnote 295 miliónov eur. Otvorených je 17 výziev s rôznom mierou financovania vo výške 50%, 75% alebo 100%. Majú prevažne podobu podpory pre malé a stredné podniky a formu finančných grantov.

Výzvy sú napríklad zamerané na:
• spoločné európske dátové priestory pre kultúrne dedičstvo, dátové priestory pre bezpečnosť a vymáhateľnosť práva,
• testovacie a experimentálne zariadenia pre umelú inteligenciu,
• pokročilé digitálne zručnosti – krátkodobé školenia v kľúčových oblastiach,
• Európsku infraštruktúru blockchainových služieb (EBSI).

Prehľad všetkých oblastí a výziev nájdete vo vyhľadávači výziev tu:

Aktuálne kolo výziev je otvorené do 17. mája 2022.

Program Digitálna Európa 2021-2027 má zvýšiť úroveň digitálnych technológií poskytovaných občanom a rovnako má pomôcť podnikom a inštitúciám v čo najväčšej miere nasadzovať a využívať digitálne riešenia. Investície z neho majú smerovať do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.
O podporu môžu žiadať inštitúcie aj podniky bez ohľadu na veľkosť, šancu majú aj malé start-upy. Väčšina výziev je pre svoju náročnosť orientovaná na konzorciá a zahraničné partnerstvá.
„Na zavádzanie digitálnych riešení vyčlenila Európska komisia 7,5 miliardy eur v horizonte siedmich rokov a postupne vyhlasuje výzvy pre jednotlivé oblasti. V novembri minulého roka bolo vyhlásených 28 výziev v objeme takmer 2 miliardy eur. V druhom kole sú jednotlivé výzvy podporené celkovou sumou 295 miliónov eur,“ spresnila ministerka investícií Remišová, ktorej ministerstvo je kontaktným bodom pre priamo riadený program Digitálna Európa.

Program Digitálna Európa dopĺňa investície v rámci iných programov EÚ, ako sú HorizontEurópa, EU4Health, Program InvestEU a Nástroj na prepájanie Európy, ale aj investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Vhodnú výzvu pre svoj podnik a inštitúciu nájdete na európskom Funding&Tenders portáli.

Podniky a inštitúcie môžu svoje otázky smerovať aj na: ProgramDIGITAL@mirri.gov.sk