Správca Fondu malých projektov Euroregión Bílé Biele Karpaty  v spolupráci s Administrátormi  (Trenčiansky samosprávny kraj a Region Bílé Karpaty)  Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg Slovensko – Česko vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o financovanie malých projektov.

Priorita a kód výzvy:

Kultúra a cestovný ruch – FMP/KCR/01 (PDF, 124 kB)

Miestne iniciatívy – FMP/MI/01 (PDF, 132 kB)

Termín predkladania žiadostí o financovanie malého projektu do 31.5.2024, 14.00 hod.

Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Euroregiónu Bílé Biele Karpaty: https://erbbk.eu/1-vyzva/.

Správca Fondu malých projektov si dovoľuje v súvislosti s vyhlásenými výzvami informovať o seminároch pre žiadateľov na slovenskej strane v meste Trenčín, Žilina a Trnava a na českej strane v meste Zlín, Ostrava a Brno. Vybrať si miesto a termín konania seminára je možné na nasledujúcom odkaze: https://erbbk.eu/seminare-pro-zadatele/.