Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 si Vás dovoľuje pozvať na:

školenie k vyhlásenej Výzve č. PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa, ktoré sa uskutoční dňa:

05.03.2024 (utorok) od 10:00 – 11:00 hod. online formou prostredníctvom nasledujúceho linku cez Teams

Link: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

V prípade Vášho záujmu nie je potrebné sa registrovať na školenie, postačuje sa pripojiť na školenie na vyššie uvedenom linku.