Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 si Vás dovoľuje pozvať na:

školenie k vyhlásenej Výzve č. PSK-MIRRI-615-2024-DV-EFRR na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – zdravotnícke zariadenia, ktoré sa uskutoční dňa:

25.04.2024 (štvrtok) od 09:00 – 10:00 hod. online formou prostredníctvom nasledujúceho linku cez Teams

Link: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

V prípade Vášho záujmu je možné sa prihlásiť na vyššie uvedený termín prostredníctvom nasledujúceho formulára:

https://forms.gle/WuXY7XtfRoRNkaKc9