Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 si Vás dovoľuje pozvať na:

školenie k vyhlásenej Výzve č. PSK-MIRRI-604-2023-DV-EFRR na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy, ktoré sa uskutoční dňa:

25.10.2023 (streda) od 10:00 – 11:00 hod. online formou prostredníctvom nasledujúceho linku cez Teams

Link: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

V prípade Vášho záujmu nie je potrebné sa registrovať na školenie, postačuje sa pripojiť na školenie na vyššie uvedenom linku.