Vážené dámy, vážení páni,

Dovoľujeme si Vás pozvať na webinár Národnej kancelárie Horizontu v spolupráci s agentúrou MakeitEU  s názvom: “Practical training on Horizon Europe template – How to write a proposal” –  Ako napísať úspešný projektový návrh v programe Horizont Európa?

Webinár bude zameraný na to, aké informácie je potrebné uviesť v jednotlivých kapitolách projektového návrhu, ako majú byť vzájomne logicky prepojené a ako ich formulovať tak, aby ich externí hodnotitelia vysoko ohodnotili.
Webinár povedie skúsená francúzska konzultantka Marie Prouteau, ktorá má dlhodobé skúsenosti nielen ako externá hodnotiteľka projektových návrhov v programoch financovaných z EÚ, ale aj ako ich spolutvorkyňa s významným a preukázateľným úspechom.
Webinár je určený všetkým tým, ktorí majú záujem získať financovanie z programu Horizont Európa, pre projektových manažérov z verejných a štátnych inštitúcií, ale aj pre záujemcov zo súkromného sektora.
Webinár sa uskutoční dňa 13. októbra 2022 od 9:00 do 13:00 hod. online a bude v anglickom jazyku. Aby ste z neho mali čo najväčší úžitok, mal by byť interaktívny. Preto bude možné zadávať otázky v anglickom jazyku priamo na webinári vždy po ukončení každej kapitoly alebo ich poslať pred webinárom už počas Vašej registrácie.
Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať na webstránke podujatia vo formulári pod textom.
Program webinára