20. 4. 2023
Event House, Bytčická 16, Žilina

 


PROGRAM

10:00 – 10:30 Otvorenie konferencie
Veronika REMIŠOVÁ, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dušan VELIČ, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Erika JURINOVÁ, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

10:30 – 12:00 Blok 1 – Príležitosti pre lepší Žilinský kraj
• Predstavenie Programu Slovensko 2021 – 2027 a priblíženie harmonogramu výziev plánovaných na rok 2023
• Predstavenie prvých výziev zameraných na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk
• Akčný plán v oblasti inteligentných miest a regiónov
• Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG

12:00 – 13:30 Obed

13:30 – 15:00 Blok 2 – Podpora pre lepší Žilinský kraj
• Podpora z Plánu obnovy a odolnosti
• Predstavenie nového systému kontroly verejného obstarávania
• Predstavenie návratných foriem pomoci
• Integrované územné stratégie
• Fungovanie Regionálnych centier MIRRI SR

15:00 Ukončenie konferencie

 


DISKUSIA SLIDO

Pridajte sa na slido.com
#LepsieSlovensko

 


UŽITOČNÉ MATERIÁLY

Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko na rok 2023 (PDF, 1.44 MB)

Harmonogram výziev v Programe Interreg Poľsko – Slovensko na rok 2023 (PDF, 172 kB)

Výzvy na predkladanie projektových žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027

Tvoríme lepšie Slovensko (PDF, 53.1 MB)
Užitočné informácie o eurofondoch a programoch financovaných z EÚ. Brožúra vám poskytne základný prehľad, čo sa z fondov podporí. Nájdete v nej príklady oblastí, ktoré je možné financovať. Inšpirujte sa 10 krokmi na ceste úspešného projektu od nápadu cez realizáciu až po komunikáciu.

MIRRI SR: Naše výsledky pre férové a úspešné Slovensko. Eurofondy – Rozvoj regiónov – Informatizácia 2020 – 2023 (PDF, 17.3 MB)

Regionálne centrá: Poradenstvo a konzultácie k eurofondom a dotáciám “pod jednou strechou” priamo vo vašom regióne (PDF, 8.61 MB)

Spoločne rozvíjame pohraničie. Projekty programu Interreg Poľsko – Slovensko (PDF, 76.7 MB)
Brožúra o úspešne realizovaných projektoch v poľsko-slovenskom pohraničí v období 2014-2020

Prezentácia Žilina (PDF, 11,6 MB)


Kontakt – Regionálne centrum Žilina

Adresa: Poštová 1, 010 08 Žilina

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: + 421 940 993 437

V regionálnom centre Žilina nájdete nasledovné orgány verejnej moci:
• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
• Úrad pre verejné obstarávanie
• MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií
• Úrad vlády SR – Sekcia Plánu obnovy

Kontakt:
Odborný konzultant: 0940 605 870
Odborný konzultant: 0940 994 632
Odborný konzultant: 0947 923 863
Odborný konzultant: 0947 913 327
Odborný konzultant: 0947 923 933
Odborný konzultant: 0940 605 877
Odborný konzultant: 0948 037 969
Odborný konzultant – vedúci centra: +421 940 993 437
rc.za@mirri.gov.sk


 

Logo - financovaný EU
logo Program Slovensko
logo EU EFRR
logo IROP