Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom rezortu Michalom Kaliňákom dnes predstavili Mapu partnerstva. Tento nový, prehľadný a praktický nástroj pomôže žiadateľom a budúcim prijímateľom nenávratných finančných príspevkov zorientovať sa v doteraz chaotickej spleti informácií o dostupných dotačných programoch z eurofondov, ako aj z plánu obnovy.

„Predstavujeme veľký krok zlepšenia spolupráce ministerstva, samospráv a všetkých oprávnených žiadateľov o eurofondy. Mapa partnerstva prináša všetkým žiadateľom a prijímateľom európskych peňazí jasné a ľahko dostupné informácie na jednom mieste. Na webovej stránke www.mapapartnerstva.sk nájdu všetky náležitosti v prehľadnej štruktúre a vďaka intuitívnemu vyhľadávaniu je jednoduché nájsť relevantné informácie o výzvach z Programu Slovensko alebo Plánu obnovy a odolnosti, ktoré zodpovedajú potrebám danej samosprávy. Nemusia sa už viac trápiť tým, že nevedia, aká výzva sa pripravuje, aká je otvorená, na čo a kto môže európske peniaze čerpať,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Veľký míľnik je iba ďalším krokom v novej ére komunikácie so samosprávami, ktorú aktuálne vedenie ministerstva ohlásilo hneď po príchode do úradu. Mapa bola predstavená symbolicky dnes, v deň snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Mnohí komunálni lídri, najmä z menších obcí, nemali kapacitu či prostriedky na sledovanie aktuálnych výziev a hoci chceli čerpať eurofondy a iné dotácie, nevedeli sa vo svojich možnostiach zorientovať.

„S tým je koniec. Na stránke nájdu názov výzvy, kto je oprávnený žiadateľ, aké je oprávnené územie z pohľadu realizácie, termín vyhlásenia a uzavretia výzvy, tematickú kategóriu – oblasť zamerania výzvy, vyhlasovateľa výzvy a aj typ výzvy, ktorý určuje typ projektu,“ vysvetlil Raši.

Mapa je priebežne aktualizovaná o najnovšie výzvy, harmonogramy a dostupné alokácie. Samosprávy tak majú vždy k dispozícii aktuálne a relevantné informácie pre plánovanie svojich projektov.

Mapa sa bude postupne rozširovať o informácie z ďalších finančných zdrojov, ako napríklad z envirofondu či grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. Okrem toho v najbližších mesiacoch predstavíme aj ďalšiu časť mapy, a to Mapu príležitostí. Tá zoradí všetky samosprávy tak, aby bolo jasné, ktorá potrebuje na čo peniaze, ktorá potrebuje dobudovať vodovody, ktorá kanalizácie, či kde je biele miesto nepokryté internetom a podobne. Takzvaný rodný list obce pomôže pri efektívnom nastavovaní investícií v regiónoch a bude pre nás usmernením, na čo sa v daných regiónoch zamerať. Tiež nám pomôže budúci rok s Bruselom vyjednávať kohéznu politiku tak, aby čo najviac pokrývala oprávnené potreby územia a skvalitňovala život v mestách a obciach,“ informoval šéf rezortu investícií.

„Mapa partnerstva je svojím spôsobom kompas. Dokáže zorientovať každého, kto má záujem o eurofondy, no zároveň je to aj silný bič voči každému ministerstvu, pretože jej súčasťou je záväzný harmonogram výziev cez eurofondy aj plán obnovy. Aby samosprávy mali garanciu predvídateľnosti, pripravenosti a stability. Ako spomínal pán minister, pripravovaný rodný list obcí je dôležitý aj preto, aby sme vyslali signál Bruselu, že máme jasno v tom, ktorý región čo potrebuje a zároveň všetky tieto dáta využijeme pre koncepciu územného rozvoja Slovenska,“ zhrnul štátny tajomník Michal Kaliňák.

Mapa partnerstva v neposlednom rade eliminuje tretie strany, ktoré žiadateľom o eurofondy ponúkajú pomoc pri orientácii sa vo výzvach.

„Komunálnym lídrom tento nástroj určite ušetrí financie, pretože nebudú musieť platiť agentúram. Toto predsa musí robiť štát. Všetky informácie budú odteraz bezplatne k dispozícii na jednom webe a nájde si ich bez námahy každý, kto tomu venuje pár minút. Aby sa nám nestalo, že niekto bude fyzicky z eurofondov vylúčený, pretože to nevie zvládnuť, lebo je na všetko sám,“ uzavrel Raši.