Zasadnutie Komisie PO4 - 26. september 2023

Program a pozvánka (PDF, 668 kB)

Zápisnica (PDF, 912 KB)

Príloha č.1 (PDF, 668 kB)

Príloha č. 2 (780 kB)

Príloha č.3 (ZIP, 2019 kB)


Dokumenty :

Prezentácia(PDF, 1386 kB)

Bod 3_ Zámery NP (ZIP, 5778 kB)

Bod 4_Informácia o vytvorení Pracovnej skupiny pre oblasť pomoci pre deti a rodiny v núdzi (ZIP, 46 kB)