Pozvánka na zasadnutie (PDF, 561kB)

Zápisnica (PDF, 899 kB)

Príloha č. 1 (PDF, 561kB)

Príloha č. 2 (PDF, 754 kB)

Príloha č. 3 (ZIP, 1248 kB)


Dokumenty zo zasadnutia:

Prezentácia (PPTX, 7 MB)

Bod 3 – Zámery národných projektov (ZIP, 9 MB)

  • 3.1 „Aliancia sektorových rád – Predvídanie trendov a potrieb na trhu práce“
  • 3.2 „Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov“
  • 3.3 „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém
    poradenstva a prevencie“
  • 3.4 „Centrá excelentnosti OVP“
  • 3.5 „Zdravé komunity“
  • 3.6 „Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK“
  • 3.7 „Šanca na návrat 2“