Názov projektu: Mobility and Time Value

Cieľ projektu: je posunúť úroveň výskumu pre hodnotenie cestovného času prostredníctvom návrhu. Projekt Mobility and Time Value (MoTiV) študuje a skúma novú oblasť, ktorou je „Hodnota času cestovania“. Jeho výsledky budú využiteľné najmä pre plánovanie dopravy, dopravných inžinierov, ekonómov a riadiace subjekty v kontexte projektov pre lepšie využitie dopravnej infraštruktúry. Dáta sa budú zbierať pomocou aplikácie v mobilnom zariadení, ktorú vyvinie konzorcium riešiteľov projektu MoTiV a ktorá kombinuje a spája funkcie existujúcich aplikácií s vytvorením novej pridanej hodnoty pre plánovanie dopravnej infraštruktúry.

Projekt s rozpočtom 2 milióny EUR je koordinovaný Žilinskou univerzitou a na jeho realizácii participujú 6 partneri z krajín EÚ (Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Švajčiarsko a Fínsko).

Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na: Mobility and Time Value