Podprogram KULTÚRA:

Názov projektu: „Tváre ukryté za nosom – propagácia klaunovania v nemocnici ako uznaného žánru hereckého umenia“

Cieľ projektu: je ešte dôslednejšie profesionalizovať prácu našich „zdravotných klaunov“. Projekt preto kladie veľký dôraz na vzdelávanie a odbornú prípravu umelcov a na vývoj nových umeleckých formátov a zahŕňa približne 300 výkonných umelcov a desiatky medzinárodne uznávaných učiteľov.

Hlavný organizátor: Rote Nasen Clowndoctors International, Rakúsko, slovenský partner Červený nos Clowndoctors.

Podporené v rámci Podpory projektov európskej spolupráce, projekty väčšieho rozsahu, v roku 2014.

Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na: https://cervenynos.sk/