Po viacerých stretnutiach s aktérmi v rámci verejného sektora a prvom kole návštev univerzít, napomáha RC Prešov sieťovať významných hráčov v oblasti inovácií aj z komerčného sektora. Pretože ten je nevyhnutnou ingredienciou inovačného ekosystému v kraji.

V priestoroch automobilového priemyslu Garett Motion v obci Záborské sa uskutočnilo stretnutie zástupcov verejného sektora a subdodávateľa tejto spoločnosti. Pracuje tu približne 800 ľudí a v kontexte digitalizácie má Garett Motion stopercentnú konektivitu zariadení a  disponuje sofistikovanými výrobnými technológiami, ktoré veľmi zreteľne poukazujú na inovačný potenciál v území.

Stretnutia sa okrem zástupcov PSK a Mesta Prešov zúčastnila aj zástupkyňa Americkej obchodnej komory, vďaka ktorej malo stretnutie aj sektorové zastrešenie. Po úvodnom predstavení jednotlivých aktérov a prezentácie základného rámca pre Medzisektorové inovačné partnerstvá (MIP) nasledovalo predstavenie aktivít spoločnosti, prehliadka výrobnej haly. Zástupcovia PSK aj Mesta Prešov sa oboznámili s výrobnými procesmi, technologickými možnosťami, ale najmä s inovačným potenciálom spoločnosti. Už počas návštevy tréningového centra zástupcovia verejného a súkromného sektora spoločne hľadali prieniky a spôsoby, ako môže verejný sektor spoločne napomôcť k zlepšovaniu zázemia pre všetky spoločnosti pôsobiace v Prešovskom kraji. Dôležitou témou bolo aj zvyšovanie úrovne stredného školstva a zlepšovanie podmienok pre zamestnancov dochádzajúcich do zamestnania z územia Prešovského kraja do Priemyselného parku Záborské. Od úspešného pôsobenia veľkých spoločností v regióne závisí aj schopnosť pritiahnuť do územia pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou.

RC Prešov bude naďalej spolupracovať a podporovať ďalšie plánované iniciatívy PSK v druhej polovici roka tak, aby z územia vzišli kvalitné a zmysluplné projekty v oblasti MIP.