Európska komisia má svoje zastúpenie v každej z 27 členských krajín EÚ. Na Slovensku ho vedie Vladimír Šucha. V rozhovore prezradil, čo pre našu krajinu eurofondy znamenajú a prečo je to veľká šanca posunúť sa vpred.

Aký je prínos eurofondov pre Slovensko?

Eurofondy sú pre Slovensko už od jeho vstupu do EÚ obrovskou pomocou a príležitosťou znižovať regionálne rozdiely v rámci krajiny, ale aj vo vzťahu k vyspelým členským krajinám. Zároveň sú aj výzvou a testom, ako efektívne vie krajina naložiť s pridelenými prostriedkami a či ich dokáže nasmerovať tak, aby reálne pomohli pozdvihnúť životnú úroveň ľudí a zmodernizovať vlastnú krajinu. Prínos eurofondov pre Slovensko je neodškriepiteľný a odzrkadľuje sa v mnohých sférach naprieč celou krajinou.

Dokázali by sme urobiť také zmeny aj bez eurofondov?

Bez eurofondov možno aj áno, len by to trvalo oveľa dlhšie. Mnohé by sme však nedokázali bez samotného členstva v Európskej únii. Som presvedčený, že práve vďaka nemu sa Slovensko najviac posunulo ekonomicky a získalo jasné hodnotové ukotvenie, vysokú mieru ochrany v mnohých oblastiach, ako aj možnosť spolurozhodovať o spoločnom smerovaní a fungovaní celej EÚ. Eurofondy sú samozrejme významnou súčasťou balíka výhod a sú zrejme najviditeľnejšie, lebo ich výsledky sú hmatateľné. Nesmieme však zabúdať na to, že okrem peňazí prináša členstvo v EÚ Slovákom a Slovenkám rovnaké práva a slobody ako majú ľudia v ostatných členských štátoch a v neposlednom rade im otvára dvere na 450 miliónový trh bez hraníc.  

Mnoho ľudí ani len netuší, že až 80 percent verejných investícií sa na Slovensku financuje z eurofondov. Aké benefity z toho môže bežný občan pociťovať?

Myslím si, že je dôležité, aby ľudia vedeli do akej veľkej miery sú verejné investície platené z európskych zdrojov. Ide predsa o nenávratnú podporu EÚ, ktorá takto výrazne pomáha štátu investovať tam, kde by si to z vlastného vrecka nemohol dovoliť. Výsledkom je lepší život bežných ľudí, či už vďaka investíciám do pracovných miest, podpory podnikania alebo zveľaďovania obcí a miest, dopravy či prírody. Skrátka, eurofondy sú pre štát jednoznačnou príležitosťou výrazne krajinu modernizovať.

Program Slovensko máme schválený medzi prvými šiestimi krajinami EÚ. Vníma tento náš posun vpred v prístupe k eurofondom aj Európska komisia?

Európska komisia v procese schvaľovania Programu Slovensku intenzívne pomáhala a ja samozrejme vnímam ako vynikajúcu správu, že Slovensko je v prvej šestke krajín, ktoré tento proces úspešne zavŕšili. Takže po oficiálnom spustení Programu Slovensko v decembri minulého roka, nastal čas  začať efektívne čerpať tak, aby takmer 13 miliárd eur putovalo najbližších sedem rokov do projektov, ktoré zlepšia životy ľudí v regiónoch a prispejú k tomu, aby sa Slovensko stalo modernou krajinou s prívlastkami: zelené, inkluzívne a inovatívne.

 

Foto: TASR