“Výročná  správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2022“ (ďalej len „Výročná správa“).  

Výročná správa je vypracovaná odborom ONÚ OLAF sekcie kontroly Úradu Vlády SR v spolupráci s členmi pracovnej skupiny zriadenej pod riadiacim výborom v zmysle Komunikačného plánu s cieľom informovať širokú a odbornú verejnosť o činnosti ONÚ OLAF a sieťových partnerov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v  SR, ako aj o spolupráci ONÚ OLAF a ostatných sieťových partnerov s OLAF-om.

Výročná správa na stiahnutie (DOCX, 2 MB)