Dňa 18. júna 2024 zverejnil Európsky úrad Úrad OLAF svoju 24. výročnú správu o činnosti v roku 2023.

Výročná správa úradu OLAF za rok 2023 (ďalej len „správa“) ponúka prehľad  hlavných výsledkov úradu ako aj príklady, trendy a operácie úradu OLAF v minulom roku.

Vyšetrovania OLAF-u v roku 2023 preukázali zneužitia peňazí daňových poplatníkov EÚ za viac ako 1 miliardu eur. Tie by sa tak mali prinavrátiť späť do rozpočtu EÚ. Ďalších 209 miliónov eur odhalili vyšetrovatelia úradu OLAF skôr než došlo k ich neoprávnenému použitiu. Celkovo úrad minulý rok uzavrel 265 prípadov.

Okrem finančných prostriedkov EÚ, ktoré boli zneužité, sledoval úrad OLAF aj pašerákov, falšovateľov a colných podvodníkov. Zároveň pomáhal presadzovať opatrenia EÚ na ochranu obchodu, sankcie na podporu Ukrajiny a podieľal sa na rozvoji politík zameraných na prevenciu a potláčanie neustále sa meniacich metód podvodného správania. OLAF taktiež vyšetroval podozrenia z pochybenia zo strany zamestnancov alebo členov inštitúcií EÚ.

Výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2023:

   • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 1,04 miliardy eur.
   • OLAF zabránil neoprávnenému čerpaniu 209,4 milióna eur z rozpočtu EÚ.
   • OLAF uzavrel 265 vyšetrovaní a vydal 309 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ.
   • Na základe 1178 predbežných analýz, ktoré vypracovali experti OLAFu, začal úrad v minulom roku  vyšetrovanie 190 nových prípadoch.
   • OLAF oznámil Európskej prokuratúre (EPPO) 79 prípadov možných trestných činov.

Okrem mandátu na nezávislé vyšetrovanie má úrad OLAF aj dôležitú politickú úlohu – v roku 2023 koordinoval nový akčný plán stratégie Európskej komisie pre boj proti podvodom.

Správa uvádza viacero prípadov, v ktorých OLAF spolupracoval s partnermi na ochrane finančných záujmov EÚ, jej občanov, hospodárstva a právneho štátu.

Vyšetrovania úradu OLAF, ktorých cieľom je ochrana peňazí daňových poplatníkov EÚ, zahŕňajú všetky oblasti výdavkov EÚ – od regionálneho financovania až po poľnohospodárstvo a výskum. Úrad OLAF riešil prípady vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v tretích krajinách.

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2023, ako aj skrátenú .pdf verziu, nájdete tu.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 18. 06. 2024, k dispozícii aj v slovenskom jazyku.  

V tejto súvislosti OLAF zverejnil príspevky aj na sociálnej sieti X ako aj na LinkedIn.