Všeobecne metodické dokumenty – neplatné

Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom (Príručka ku kontrole), verzia 1.0 (ZIP, 13 MB) – 12. 9. 2023

Vzor Manuálu procedúr riadiaceho orgánu, verzia 3 (ZIP, 776 kB) – 25. 5. 2023

Vzor Manuálu procedúr riadiaceho orgánu, verzia 2 (ZIP, 729 kB) – 7. 3. 2023

Vzor Manuálu procedúr riadiaceho orgánu, verzia 1 (ZIP, 641 kB) – 1. 2. 2023

Metodické dokumenty špecifické pre Program Slovensko 2021 – 2027 – neplatné

Metodické usmernenie k uplatňovaniu zásady “Nespôsobovať významnú škodu”, verzia 1.0 (ZIP, 6 MB) – 6. 7. 2023

Metodické usmernenie k podpore integrovaného územného rozvoja, verzia 1.0 (DOCX, 101 kB) – 11. 8. 2023