Všeobecne metodické dokumenty – neplatné

Príručka k oprávnenosti výdavkov, verzia 1 (ZIP, 885 kB) – 17. 10. 2022 

Vzor Manuálu procedúr riadiaceho orgánu, verzia 4 (ZIP, 780 kB) – 11. 8. 2023

Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom (Príručka ku kontrole), verzia 1.0 (ZIP, 13 MB) – 12. 9. 2023

Vzor Manuálu procedúr riadiaceho orgánu, verzia 3 (ZIP, 776 kB) – 25. 5. 2023

Vzor Manuálu procedúr riadiaceho orgánu, verzia 2 (ZIP, 729 kB) – 7. 3. 2023

Vzor Manuálu procedúr riadiaceho orgánu, verzia 1 (ZIP, 641 kB) – 1. 2. 2023

Usmernenie k realizácii projektov TP, verzia 1.0 (ZIP, 2,66 MB) – 27. 9. 2023

Vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1 (ZIP, 1.17 MB) – 22. 12. 2022

Metodické dokumenty špecifické pre Program Slovensko 2021 – 2027 – neplatné

Metodické usmernenie k uplatňovaniu zásady “Nespôsobovať významnú škodu”, verzia 1.0 (ZIP, 6 MB) – 6. 7. 2023

Metodické usmernenie k podpore integrovaného územného rozvoja, verzia 1.0 (DOCX, 101 kB) – 11. 8. 2023

Metodické usmernenie k príprave výzvy, verzia 1.0 (DOCX, 111 KB) – 6. 9. 2023

Formulár zámeru národného projektu, verzia 1.0 (DOCX, 165 kB) – 12. 5. 2023

Metodické usmernenie k výberu odborných hodnotiteľov, verzia 1.0  (ZIP, 1 MB) – 26. 5. 2023

Metodické usmernenie k príprave výzvy, verzia 2.0 (PDF, 1,1 MB) – 15. 12. 2023

Metodické usmernenie k príprave výzvy, verzia 2.1 (PDF, 1,1 MB) – 31. 1. 2024