Tvoríme lepšie Slovensko

Brožúra “Tvoríme Lepšie Slovensko” (PDF, 53.1 MB) 
Užitočné informácie o eurofondoch a programoch financovaných z EÚ. Brožúra vám poskytne základný prehľad, čo sa z fondov podporí. Nájdete v nej príklady oblastí, ktoré je možné financovať. Inšpirujte sa 10 krokmi na ceste úspešného projektu od nápadu cez realizáciu až po komunikáciu.

Brožúra “Politika súdržnosti EÚ po roku 2020: Východisková pozícia SR” (PDF, 1.9 MB)

Booklet “EU Cohesion policy post 2020. initial position of the Slovak Republic” (PDF, 1.85 MB)

Časopis Lepšie Slovensko