Medzinárodná spolupráca krajín V4

Vyšehradská skupina alebo Vyšehradská štvorka, skrátene V4, je spoločenstvo štyroch stredoeurópskych štátov: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska založené 15. februára 1991. Vyšehradská skupina je výrazom úsilia krajín stredoeurópskeho regiónu o spoluprácu na viacerých úsekoch spoločného záujmu v rámci celoeurópskej integrácie. Ide o pravidelné stretnutia na úrovni expertov a predstaviteľov na politickej úrovni na princípe rotujúceho ročného predsedníctva.

Slovenská republika predsedala krajinám V4 v období:

od 1. júla 2002 do 30. júna 2003

od 1. júla 2006 do 30. júna 2007

od 1. júla 2010 do 30. júna 2011

od 1. júla 2014 do 30. júna 2015

od 1. júla 2018 do 30. júna 2019

V súčasnosti prebieha v poradí šieste slovenské predsedníctvo krajinám V4. Viac informácií k plánovaným aktivitám počas slovenského predsedníctva nájdete na stránke visegradgroup.eu a na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.