Odkaz na oficiálnu stránku Vyšehradskej skupiny: www.visegradgroup.eu/sk

Odkaz na webové sídlo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: www.mzv.sk 

Odkaz na štúdiu prínosu realizácie politiky súdržnosti v krajinách V4 pre krajiny EÚ-15: www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/ex-post-evaluation-and-forecast-of-benefits-to-eu-15-countries-as-a-result-of-cohesion-policy-implementation-in-v4-countries/

Odkaz na brožúru propagujúcu úspešné projekty V4: https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2019/02/Priloha-22-1321_impact-and-results-of-cohesion-policy-benefits-from-v4-cohesion-policy-to-the-eu-15-and-project-examples-from-v4.pdf