Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF organizoval Informačné dni na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“. Cieľom informačných dní bolo poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnostiach získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, praktických radách pre žiadateľov od reprezentantov národných kontaktných bodov ako aj priamo od úspešných žiadateľov, ktorí predstavili svoje projekty a skúsenosti.
Termín a miesta konania:
12. júna 2019 – Trnava
13. júna 2019 – Banská Bystrica
19.júna 2019 – Prešov
27.júna 2019 – Žilina

 

Prezentácia GRS CKO: prezentacia GRS_IPC

Prezentácie z podujatia v Trnave za:

Národné kontaktné body

1.1_Fonodova_ Erasmusplus

1.2. Hermanovska_H2020

1.3_Urblíkova_CEDSlovakia

Úspešné projekty

2.1 _ Simoncicova_Kreatívna Európa

2.2_Chynoradska_Erasmusplus

2.3_Zidek_LIFE

2.4_Caganova_Horizont2020

Prezentácie z podujatia v Banskej Bystrici za:

Národné kontaktné body

1.1_Kolesík_ Erasmusplus

1.2.Simkova _ H2020

1.3_Urblíková_CEDSlovakia

Úspešné projekty

2.1_Zvada_Európa pre obcanov

2.2_Slamova_Erasmusplus

2.3_Wimmerova_ LIFE

2.4_Chorvat_Horizont2020

Prezentácie z podujatia v Prešove za:

Národné kontaktné body

1.1. Janickovic_H2020

1.2_Michalkova_ CEF

1.3_CEDSlovakia

1.4_Erasmusplus

Úspešné projekty

2.1_Hladky_Creative Industry Kosice

2.2_Repel_Life

2.3_Dzurdzenik_Erasmus+

2.4_Lavrin_Horizont2020

Prezentácie z podujatia v Žiline za:

Národné kontaktné body

1.1_Fonodova_ Erasmusplus

1.2. Hurtova_H2020

1.3_Urblíkova_CEDSlovakia

Úspešné projekty

2.1 _ Simoncicova_Kreatívna Európa

2.2. _ Schimikova_ Erasmus plus

2.3_ Židek _LIFE

2.4_Thomka_ Horizont2020