Program (PDF, 554kB)

Zápisnica (PDF, 773 kB)

Príloha č. 1 (PDF, 554 kB)

Príloha č. 2 (PDF, 760 kB)

Príloha č. 3_1 (PDF, 649 kB)

Príloha č. 3_2 (PDF, 709 kB)

Príloha č. 3_3 (PDF, 692 kB)

 


Dokumenty :

Prezentácia (PDF, 1223 kB)

Zámer NP_Ľudia a hrady-krok k sociálnej ekonomike (DOCX, 298kB) – aktualizovaná verzia, pôvodne predložený a schválený na Komisii dňa 14.12.2023, zámer bol upravený formou informácie na Komisii dňa 7.2.2024“

Zámer_NP_Integrácia ŠP tretích krajín vrátane migrantov (DOCX, 846)