Názov projektu: NCE-FastEvNet

Cieľ projektu: cieľom štúdie s pilotnými aktivitami je podpora používania elektrických vozidiel na Slovensku a v Poľsku, a to zavedením 85 multištandardných rýchlo nabíjacích staníc. Poľsko – 75, Slovenská republika – 10.

Výsledok projektu: výsledkom projektu sa má stať vzájomne prepojená sieť, ktorá bude pokrývať viac ako 12% územia EÚ tým, že pokryje Poľsko, ČR, Slovensko, Rakúsko a Slovinska so 60 miliónmi obyvateľov, čo predstavuje 13% podiel obyvateľov EÚ. V dôsledku toho bude projekt zabezpečovať bezproblémové cestovanie elektrickými vozidlami cez Baltsko-jadranský koridor základnej siete v celej dĺžke 4.085 km.