Názov projektu: Nový cezhraničný most cez Dunaj Komárno-Komárom – projekt bol vybraný v rámci výzvy CEF Transport 2014. Ide o nadnárodný projekt, na ktorom SR spolupracuje spolu s Maďarsko, ktoré je v pozícii koordinátora projektu.

Cieľ projektu: vytvorenie neobmedzeného prepojenia vnútorných vodných ciest a prvkov cestnej infraštruktúry v rámci základnej siete koridorov, rozvoj prepojenia verejnej dopravy medzi dvomi členskými štátmi (cezhraničný úsek), zlepšenie splavnosti základnej siete Rýn-Dunaj a podmienok cyklistickej dopravy (EuroVelo 6 – Dunajská cyklocesta).