Kvalitné vzdelanie je základ! Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podporuje výzvami rozvoj odborného vzdelávania na Slovensku.

Atraktívne štúdium odrážajúce potreby trhu

Hoci ide technologický vývoj každým dňom ďalej, stále sa na slovenských odborných školách využíva desiatky rokov staré vybavenie.

Ako možno pripraviť študentov na trh práce, ak sa na pracoviskách štandardne využívajú omnoho pokročilejšie technológie?

Odpoveďou je modernizácia dielní prostredníctvom financií z eurofondov.

Pozitívne ohlasy z Popradu

Za pomoci finančných prostriedkov z IROPu sa  vynovila napríklad Stredná odborná škola technická v Poprade, pričom pozitívny prínos projektu je nespochybniteľný.

Ako hovorí riaditeľ Ľubomír Roko, modernú strojársku dielňu za 670-tisíc eur si študenti nevedia vynachváliť. “Zaregistrovali sme veľké potešenie a radosť na strane detí. V podstate na starých strojoch už nechcú ani pracovať,” uviedol s tým, že nové stroje sú bezpečnejšie a presnejšie. Viac informácií vo videu.

Moderné vybavenie pre moderné školstvo

Ministerstvo má v súčasnosti vyhlásenú jednu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratnú finančnú podporu (ŽoNFP), ktorá sa venujú odbornému vzdelávaniu. Vďaka nej sa podporí rozvoj škôl aj v ďalších regiónoch Slovenska.

Otvorená výzva:

  1. Výzva zameraná na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions (zameriava sa čisto na Banskobystrický samosprávny kraj, viac info tu: https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/21643-2/index.html)