Kvalitné vzdelanie je základ! Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podporuje výzvami rozvoj odborného vzdelávania na Slovensku.

Atraktívne štúdium odrážajúce potreby trhu

Hoci ide technologický vývoj každým dňom ďalej, stále sa na slovenských odborných školách využíva desiatky rokov staré vybavenie.

Ako možno pripraviť študentov na trh práce, ak sa na pracoviskách štandardne využívajú omnoho pokročilejšie technológie?

Odpoveďou je modernizácia dielní prostredníctvom financií z eurofondov.

Pozitívne ohlasy z Vranova nad Topľou

Za pomoci finančných prostriedkov z IROPu sa  vynovila napríklad Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou, pričom pozitívny prínos projektu je nespochybniteľný.

Ako uviedol zástupca riaditeľa Michal Šulič, projekt za vyše 847-tisíc napomohol nakúpiť bezpečnejšie a modernejšie stroje. “V rámci projektu sa zrealizovali stavebné úpravy a modernizácia technologických zariadení,” uviedol s tým, že ide napríklad o CNC zariadenia, ale aj klasické stroje. Nové technológie oceňujú aj študenti, ktorí vďaka nim dokážu dávať strojom príkazy prostredníctvom programovania a nie sú odkázaní robiť všetko ručne. Viac informácií vo videu.