Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre potenciálnych žiadateľov o poskytnutie NFP a budúcich prijímateľov realizuje iniciatívu Mapa partnerstva, ktorej cieľom je zverejnenie súhrnu informácií o výzvach Programu Slovensko (PSK) a Plánu obnovy a odolnosti (POO) v prehľadnej forme a umožní potenciálnym žiadateľom lepšie sa orientovať v aktuálnych možnostiach získania nenávratného príspevku zo zdrojov PSK a POO.

Zoznam výziev Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti (XLSX, 40 kB)

Zoznam výziev Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti (PDF, 1,01 MB)

Popis údajov

Zoznam použitých skratiek

Mapa partnerstva

Poznámky k zverejneným údajom: Tu publikované sumárne údaje o výzvach Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti nie sú vygenerované informačným systémom, preto môžu byť tu uvedené údaje  v porovnaní s údajmi zverejnenými v ITMS resp. v informačnom systému Plánu obnovy a odolnosti rozdielne. Je to z dôvodu časového rozdielu v aktualizácii zverejnených údajov. V prípade, že si vyberiete výzvy, ktoré sú v oblasti Vášho záujmu, kliknite na zverejnené URL prislúchajúce k výzve a dostanete sa tak na stránku, ktorá Vám poskytne detailné informácie o výzve. V prípade nefunkčnosti linku kliknutím priamo v tabuľke, odporúčame skopírovať URL priamo do internetového prehliadača.