Neformálne stretnutie ministrov krajín V4 + 4

Bratislava, 23. - 24.10.2018

Ministri krajín V4, Chorvátska a Bulharska sa na stretnutí v Bratislave zhodli na spoločnom vyhlásení k navrhovaným pravidlám pre nové eurofondy. Spoločné vyhlásenie bude základom pre rokovania s Európskou komisiou o budúcnosti pravidiel na čerpanie eurofondov. Stretnutia sa zúčastnila aj Corina Cretu, európska komisárka pre regionálnu politiku.

Kľúčovými požiadavkami krajín strednej a východnej Európy sú väčšie zjednodušenie pravidiel aj väčšia tematická flexibilita, ktorá by umožnila čerpať eurofondy podľa potrieb regiónov. Krajiny ďalej chcú, aby sa audity a kontroly zameriavali viac na výsledok ako na dodržiavanie formalít, nesúhlasia s redukciou platieb vopred ani so zavedením pravidla N+2. To by znamenalo, že po skončení programového obdobia by krajiny mali na dočerpanie financií iba dva roky namiesto troch, ktoré platia teraz. Hrozba dekomitmentu (vrátenia nevyčerpaných peňazí) by tak bola omnoho vyššia. Vyšehradskú štvorku znepokojuje aj zvýšenie národného spolufinancovania, nové pravidlá oprávnenosti DPH a ďalšie zmeny v nastavení financovania.

Spoločné vyhlásenie bolo z pozície podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zaslané Európskej komisii.

Spoločné vyhlásenie TU