Uplatnenie politiky súdržnosti v rámci Stratégie inteligentnej špecializácie ako nástroja na lepšie ukotvenie krajín V4+4 v globálnych hodnotových reťazcoch

Bratislava, 5.6.2019

Konferenciu organizuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Európskou komisiou (DG Regional and Urban Policy).
Konferencia sa bude konať 5. júna 2019 od 8:00 do 16:30 v hoteli Tatra v Bratislave.

Konferencia je zameraná na výmenu skúseností s využitím Stratégie inteligentnej špecializácie na expertnej úrovni a hľadanie možností na posilnenie prepojenia inteligentnej špecializácie a medziregionálnych inovačnych investícií v krajinách V4+4. Podujatie sa bude venovať témam:

  • Globálne hodnotové reťazce (GHR) – súčasné výzvy
  • Budúcnosť inteligentnej špecializácie a medziregionálne inovačné investície (Interreg Komponent 5)
  • Globálne hodnotové reťazce – skúsenosti a výzvy v členských štátoch V4 + 4, legislatívne, ekonomické a spoločenské podmienky, príklady prepojenia a úspešnej spolupráce inovatívnych spoločností v rámci GHR, prekážky rastu inovatívnych spoločností, ich konkurencieschopnosť a zapojenie do GHR
  • Potenciálne potreby politík a budúce činnosti v rámci medziregionálnych inovačných investícií

Program konferencie bude priebežne aktualizovaný (posledná aktualizácia 30.5.2019).

 

Poznámka: Organizátor ubytovanie nezabezpečuje.