Kategórie úspešných projektov:

  • Programové obdobie 2014-2020

    Bicyklujeme v Nitre vďaka eurofondom

  • Programové obdobie 2014-2020

    Podporujeme vzdelávanie vo Vranove nad Topľou

  • Programové obdobie 2014-2020

    Podporujeme vzdelávanie v Poprade


Mapa úspešných projektov: